Call center - Kontakt centar

Pristigli ste na web stranicu tangovih kontakt (call center) usluga - kontaktcentar.hr

Dobro došli!

Pročitajte najnovije vijesti ovdje arrow....i kad ste završili

pritisnite gumbe lijevo kako biste saznali više.


Usluge našeg kontakt centra:

  • bogato iskustvo u pružanju korisničke podrške u prehrambenoj, kozmetičkoj i automobilskoj industriji te za usluge dostupne preko Interneta
  • 24x7x365 podrška mrežnim središtima (NOC) kao nadzor nad osjetljivim resursima
  • kvalitetno rješavanje pritužbi, organizacija logistike kampanja, obrada eskalacija, podrška internetskim trgovinama, vođenje sustava članskih kartica
  • projekti prilagođeni potrebama naših klijenata najčešće podrazumijevaju: čišćenje baze podataka, vođenje prodajnih kampanja temeljeno na učinku, organizacija logistike događaja, pozivanje sudionika, briga o prijavama i obrada podataka, kontakt sa sudionicima, organiziranje konferencija

  •